TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
7
  Số lượt truy cập:
1091139
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VN

DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Họ tên/Đơn vị Chức vụ Điện thoại Địa chỉ hộp thư
I Lãnh đạo sở      
1 Nguyễn Chí Cường Giám đốc 0566.292.001 cuongnc@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Mừng Phó Giám đốc 0563.629.875 mungnt@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Võ Gia Nghĩa Phó Giám đốc 0562.210.518 nghiavg@stttt.binhdinh.gov.vn
II Văn phòng sở     vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa Chánh VP 563.815.519 hoandtt@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Lê Tấn Lộc Phó Chánh VP nt loclt@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Trần Việt Hưng Chuyên viên nt hungtv@stttt.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Kim Hoa Văn thư nt hoantk@stttt.binhdinh.gov.vn
5 Trần Thị Ánh Trinh Chuyên viên nt trinhtta@stttt.binhdinh.gov.vn
III Thanh Tra      thanhtra@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Minh Thảo Chánh Thanh tra 562.210.516 thaonm@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Quốc Trương Phó C.Thanh tra nt truongpq@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Lê Võ Hồng Diễm Chuyên viên nt diemlvh@stttt.binhdinh.gov.vn
4 Đinh Kim Ngọc Khuyên Chuyên viên nt khuyendkn@stttt.binhdinh.gov.vn
IV Phòng quản lý BCVT     bcvt@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Đinh Hùng Tuấn Trưởng phòng 562.210.514 tuandh@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Trần Vũ Quang Hưng Chuyên viên nt hungtvq@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thái Học Chuyên viên nt hocnt@stttt.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hải Chuyên viên nt haint@stttt.binhdinh.gov.vn
V Phòng quản lý BCXB     bcxb@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Đỗ Nhật Tân Trưởng phòng 566.292.003 tandn@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Bùi Huy Phúc Phó trưởng phòng nt phucbh@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Lê Vũ Uyên Linh Chuyên viên nt linhlvu@stttt.binhdinh.gov.vn
4 Mai Trịnh Bảo Trân Chuyên viên nt tranmtb@stttt.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Thanh Sang Chuyên viên nt sangnt@stttt.binhdinh.gov.vn
VI Phòng Kế hoạch     kehoach@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Trần Quang Triết Trưởng phòng 562.210.513 triettq@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Anh Chuyên viên nt anhnn@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên nt hantt@stttt.binhdinh.gov.vn
VII Phòng quản lý CNTT     cntt@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Văn Bình Trưởng phòng 562.210.517 binhnv@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Hồ Thị Minh Quyền Phó Trưởng phòng nt quyenhtm@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Ngô Duy Trung Chuyên viên nt trungnd@stttt.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Trường Giang Chuyên viên nt giangnt@stttt.binhdinh.gov.vn
VIII TT Hạ tầng thông tin     biic@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Thanh Trúc Phó Giám đốc PT 563.811.626 trucnt@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Thế Quỳnh Phó Giám đốc 563.811.618 quynhnt@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Huỳnh Tiến Mẫn Nhân viên 563.811.626 manht@stttt.binhdinh.gov.vn
4 Phan Thị Kim Loan Nhân viên 563.811.626 loanptk@stttt.binhdinh.gov.vn
5 Lê Quốc Việt Nhân viên 563.811.618 vietlq@stttt.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Ngọc Toàn Nhân viên nt toannn@stttt.binhdinh.gov.vn
7 Phạm Minh Dự Nhân viên nt dupm@stttt.binhdinh.gov.vn
IX TT Ứng dụng CNTT-VT     ita@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Trần Ngọc Vinh Giám đốc 562.210.515 vinhtn@stttt.binhdinh.gov.vn

   Hình ảnh hoạt động
  Thông báo
  Văn bản mới
Van phong dien tu
Trực tuyến công
Bộ Thông tin và Truyền thông
Báo Bình Định
Tập đoàn Viễn thông Quân đội
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3815519 - Fax: (056) 3815517 - Email: vanphong@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THANH MỪNG, Phó Giám đốc Sở