TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI
  Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
2
  Số lượt truy cập:
1319456
Mail công vụ
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
UPU

DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Họ tên/Đơn vị Chức vụ Điện thoại Địa chỉ hộp thư
I Lãnh đạo sở      
1 Trần Kim Kha Giám đốc 566.292.001 khatk@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Mừng Phó Giám đốc 563.629.875 mungnt@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Võ Gia Nghĩa Phó Giám đốc 563.811.616 nghiavg@stttt.binhdinh.gov.vn
II Văn phòng sở     vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa Chánh VP 563.815.519 hoandtt@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Lê Tấn Lộc Phó Chánh VP nt loclt@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Trần Việt Hưng Chuyên viên nt hungtv@stttt.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Kim Hoa Văn thư nt hoantk@stttt.binhdinh.gov.vn
5 Trần Thị Ánh Trinh Chuyên viên nt trinhtta@stttt.binhdinh.gov.vn
III Thanh Tra      thanhtra@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Minh Thảo Chánh Thanh tra 562.210.516 thaonm@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Quốc Trương Phó C.Thanh tra nt truongpq@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Lê Võ Hồng Diễm Chuyên viên nt diemlvh@stttt.binhdinh.gov.vn
4 Đinh Kim Ngọc Khuyên Chuyên viên nt khuyendkn@stttt.binhdinh.gov.vn
IV Phòng quản lý BCVT     bcvt@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Đinh Hùng Tuấn Trưởng phòng 562.210.514 tuandh@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Trần Vũ Quang Hưng Chuyên viên nt hungtvq@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thái Học Chuyên viên nt hocnt@stttt.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hải Chuyên viên nt haint@stttt.binhdinh.gov.vn
V Phòng quản lý BCXB     bcxb@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Bùi Huy Phúc Trưởng phòng 566.292.003 phucbh@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Lê Vũ Uyên Linh Chuyên viên nt linhlvu@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Mai Trịnh Bảo Trân Chuyên viên nt tranmtb@stttt.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Sang Chuyên viên nt sangnt@stttt.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên nt hantt@stttt.binhdinh.gov.vn
VI Phòng Kế hoạch     kehoach@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Trần Quang Triết Trưởng phòng 562.210.513 triettq@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Thế Quỳnh Phó Trưởng phòng nt quynhnt@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Anh Chuyên viên nt anhnn@stttt.binhdinh.gov.vn
VII Phòng quản lý CNTT     cntt@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Văn Bình Trưởng phòng 562.210.517 binhnv@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Hồ Thị Minh Quyền Phó Trưởng phòng nt quyenhtm@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Trường Giang Chuyên viên nt giangnt@stttt.binhdinh.gov.vn
VIII TT Hạ tầng thông tin     biic@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Thanh Trúc Giám đốc  563.811.626 trucnt@stttt.binhdinh.gov.vn
2 Ngô Duy Trung Phó Giám đốc 563.811.618 trungnd@stttt.binhdinh.gov.vn
3 Huỳnh Tiến Mẫn Nhân viên 563.811.626 manht@stttt.binhdinh.gov.vn
4 Phan Thị Kim Loan Nhân viên 563.811.626 loanptk@stttt.binhdinh.gov.vn
5 Lê Quốc Việt Nhân viên 563.811.618 vietlq@stttt.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Ngọc Toàn Nhân viên nt toannn@stttt.binhdinh.gov.vn
7 Phạm Minh Dự Nhân viên nt dupm@stttt.binhdinh.gov.vn
8 Lê Kim Yến Nhân viên 563.811.626 yenlk@stttt.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Thị Thanh Nhân viên nt thanhnt@stttt.binhdinh.gov.vn
10 Phạm Hữu Phước Nhân viên nt phuocph@stttt.binhdinh.gov.vn
11 Nguyễn Đức Nghĩa Nhân viên nt nghiand@stttt.binhdinh.gov.vn
IX TT Ứng dụng CNTT-VT     ita@stttt.binhdinh.gov.vn
1 Trần Ngọc Vinh Giám đốc 562.210.515 vinhtn@stttt.binhdinh.gov.vn

Chuyên viên nt linhlvu@stttt.binhdinh.gov.vn
4 Mai Trịnh Bảo Trân Chuyên viên nt tranmtb@stttt.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Thanh Sang Chuyên viên nt sangnt@stttt.binhdinh.gov.vn


  Bản tin Sở Thông Tin - Truyền Thông
    Thông báo
    Lịch
    Văn bản mới
  Phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2013

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định

  Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng hệ thống văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định

  Về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Phần Mô hình chính phủ điện tử tỉnh Bình Định đến năm 2015)

  về việc phân công nhiệm vụ thực hiện các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  Ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

  Phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014

  Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

  Thông tư quy định về kết nối viễn thông

  Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

  Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

  Thông tư Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz

  Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao.

  Thông tư quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia

  Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

    Tra cứu kết quả xử lý hồ sơ
  Nhập số phiếu biên nhận/ họ tên:
  Chọn lĩnh vực:
  Hội thao Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh năm 2013 Hội thao Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh năm 2013 Tập huấn nghiệp vụ về năng lực xây dựng và triển khai hiệu quả các dự án ứng dụng CNTT trong CQNN trên địa bàn tỉnh Hội nghị giao ban DN BCVT 2013 Đào tạo lớp MCSA 2013 Thăm nhà cổ và viết lưu niệm Thăm và tặng quà tại Sở TT&TT Tiền Giang Hội nghị trực tuyến Mega V-meeting Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế 2013 Hội thao Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh năm 2013
  Van phong dien tu
  Trực tuyến công
  Portal Binh Dinh
  Bộ Thông tin và Truyền thông
  Báo Bình Định
  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  Tập đoàn Viễn thông Quân đội
   Trung tâm Ứng Dụng CNTT - VT Bình Định
   
  Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
  Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
  Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
  BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH
  Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  Tel: (056) 3815519 - Fax: (056) 3815517 - Email: vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
  Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THANH MỪNG, Phó Giám đốc Sở