Ban giám đốc

none avatar
Họ và tên: Trần Kim Kha
Chức vụ:  Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại cơ quan: 
0256 6292001
E-mail: khatk@stttt.binhdinh.gov.vn

Trách nhiệm:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông
tin và Truyền thông và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, đào tạo, bồi dưỡng; Thi đua khen thưởng; Bưu chính, viễn thông, internet; Kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản; Công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác hành chính và quản trị cơ quan.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng của tỉnh liên quan đến các lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh.

- Chủ tịch các Hội đồng tư vấn của ngành, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.

- Theo dõi tình hình hoạt động về thông tin và truyền thông các địa phương: Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Tuy Phước, Vĩnh Thạnh.

 

none avatar
Họ và tên: Phạm Ngọc Thái
Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại cơ quan: 
0256 3962222
E-mail: thaipn@stttt.binhdinh.gov.vnTrách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Báo chí, thông tin tuyên truyền, hoạt động truyền thanh - truyền hình cơ sở; Thông tin đối ngoại, thông tin điện tử; Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở.

- Trưởng ban Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở.

- Chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin Thông tin và Truyền thông.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng của tỉnh liên quan đến các lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

- Theo dõi tình hình hoạt động về thông tin và truyền thông tại các địa
phương: An Nhơn, Tây Sơn, Hoài Ân.

- Thực hiện một số công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

none avatar
Họ và tên: Nguyễn Minh Thảo
Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại cơ quan: 
0256 6291177
E-mail: thannm@stttt.binhdinh.gov.vnTrách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chính quyền điện tử/ chính quyền số, triển khai đô thị thông minh; Công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng của tỉnh liên quan đến các lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin, Trung tâm CNTT và Truyền thông.

- Theo dõi tình hình hoạt động về thông tin và truyền thông tại các địa phương: Phù Mỹ, Phù Cát, Vân Canh, An Lão.

- Thực hiện một số công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công.

none avatar
Họ và tên: Huỳnh Hồ Hoài Nam
Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại cơ quan: 

E-mail: namhhh@stttt.binhdinh.gov.vnTrách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây