Giới thiệu tổng quan

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Bình Định.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông).
Các phòng chức năng:
1. Văn phòng Sở: Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, kế hoạch, tài chính, kế toán, hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, quản trị, công tác đối nội, đối ngoại, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự.
2. Thanh tra Sở: Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Thông tin và Truyền thông, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông; tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở có con dấu riêng.
3. Phòng Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin: Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng thông tin và dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.
4. Phòng Thông tin - Báo chí – Xuất bản: Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và thông tin quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm (gọi tắt là báo chí, xuất bản) trong địa bàn tỉnh.
Đơn vị sự nghiệp:
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây