Phê duyệt Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2016

Thứ ba - 01/11/2016 11:56 895 0

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2036/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2016; với mục tiêu chung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho Data Center tại Trung tâm Hạ tầng thông tin và các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh nhằm tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử tỉnh Bình Định đảm bảo an toàn an ninh thông tin. 

Mục tiêu cụ thể của Chương trình CNTT năm 2016: 100% hệ thống mạng nội bộ (LAN) các cơ quan nhà nước kết nối Data center tại Trung tâm Hạ tầng thông tin; 100% các cơ quan nhà nước cấp huyện nâng cấp phần mềm văn phòng điện tử để kết nối liên thông Hệ thống văn phòng điện tử của tỉnh; 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ứng dụng chữ ký số trên Hệ thống văn phòng điện tử liên thông của tỉnh.

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, Chương trình CNTT của tỉnh đưa ra 7 nhiệm vụ chính cần triển khai thực hiện: (1) Xây dựng và triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh theo Văn bản hướng dẫn số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền; (2) Xây dựng và nâng cấp hệ thống mạng nội đô của tỉnh và hạ tầng kỹ thuật CNTT cho Data Center tại Trung tâm Hạ tầng thông tin; (3) Nâng cấp và triển khai hệ thống phần mềm dùng chung, xây dựng các biểu mẫu khai báo thủ tục hành chính công trực tuyến và xây dựng trang thông tin điện tử; (4) Triển khai hệ thống Chứng thực điện tử và chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp; (5) Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về ứng dụng  các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh cho CBCC; (6) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động về CNTT-TT; (7) Khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2016.

Để triển khai tổ chức thực hiện Chương trình đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời là cơ quan đầu mối thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình của các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan đảm bảo việc thực hiện Chương trình đúng mục đích, tiến độ và đạt kết quả đề ra; Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.

Tải về Quyết định 2036/QĐ-UBND

Tải về Nội dung CTUDCNTT 2016


MQ

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây